Platser som inte platsar
     
Överallt finns det saker som sticker ut. Saker som inte hittar hem eller har en plats att kalla hem. Dessa saker kan vara av det materiella slaget eller av det mänskliga slaget. De av det materiella slaget kan vara en bakmaskin som inte används längre eller en mobil som inte platsar på tonåringarnas lista. För mig är dessa saker som sticker ut, det som gör livet så intressant och glädjefyllt. Livet hade varit grått och trist utan människor och saker som går utanför det som vi andra kallar normalt. Att bygga ett högt hus som är vridet eller någon som klär sig i stjärnklädda klänningar och sjunger om fiskarna i havet. Ta vara på dessa saker, skratta med och inte åt. Se sakerna som inte platsar som en del i helheten, en del som bygger på den andra delarna. Utan alla delar så rasar allt.

Platser som inte platsar gör det komplett, till en helhet.

  Tågstation
  Bassängen
  Tåghus
  Båtkyrkogård
  Bilkyrkogård
  Bilverkstad
  Elstation
  Sanatorium
  Järnvägshus - litet
  Kyrkogård
  Mast
  Bensingpump
  Hotell
  Bensinmack
  Sommarland
  Skrotförsäljare
  Skyttebana
  Tågvagnar
  Tågvagnar 2
 

Kinesiskt tempels hotell

 

Tillbaka till start