Militärt
     
Avdelning halt!, vänster om!, lediga!.
Nu är vi framme vid den militära platsen. Se er omkring och känn lukten från alla de tusentals män som har passerat denna plats. Det ekar av testosteron och svettiga fötter. De gröna kläderna och de mörka kängorna. Det har byggts i årtionde och vaktats i minst lika lång tid. Vårt fosterland har beskyddats av många generationer. De har vistats i stora byggnader, hårda byggnader och ibland kalla, fuktiga byggnader. De har svettats och frusit, varit äckligt mätta och hungriga som vargar. De har sovit när de har kunnat och fått vara vakna på nätterna. De flesta har varit män, men många har även varit kvinnor. Nu ser vår värld och samhälle annorlunda ut och dessa byggnader har i många fall lämnats. En del är bara i vila inför något som förhoppningsvis aldrig kommer. En del har plomberats så att ingen någonsin ska se denna lokal igen. Det kan vara säkerhet eller ekonomi. Det kan vara rätt eller fel. Vad det än är så är det livets gång, det föränderliga och det oundvikliga. De är inte lika stora och många längre. De är inte lika hårda längre, men de är kallare och fuktigare.
Uppställning! Givakt! Höger om, marsch!
  HC Hanna
  Ledningscentral
  Skans
 

Omformarstation

 

Tillbaka till start