Caféet
    Fotoalbum

Med vägen på ena sidan och en gammal järnväg på den andra, så har detta café säker haft en hel gäster genom åren. Det gjorde nog inte det sämre med att det låg en militär anläggning andra sidan vägen. Genom åren så har detta café blivit övergivet. Det har säkert att göra med att järnvägen ej används, militären har lagt ner sin verksamhet och att det ligger en bit från byns centrum. På 2000-talet så har man gett sig på att renovera det, men av någon anledning så har det avstannat och det står nu mitt i en renovering. Än så länge så har traktens ungdom hållit sig därifrån och det är fritt från klotter och skadegörelse (2012).

Exteriört så har det roliga detaljer med trianglar fästa i väggen och en mopedlampa som ytterlampa.

   
  OBS! Alla album öppnas i ett nytt fönster/flik